Menu

Multifunctioneel Centrum Wagenschot

Missie

Onze missie definieert de reden van ons bestaan, waarin we verbonden zijn en waarin we ons onderscheiden van anderen.

Wij willen 

  • kansen creëren met jongeren en hun sociale omgeving
  • kansen bieden tot zelfontplooiing, kansen voor een positieve integratie in de samenleving en kwaliteit van leven
  • dit doen met een blik op de toekomst
  • een veilige haven zijn voor jongeren
  • een gedreven, innoverende en lerende organisatie zijn

Wij zijn een pluralistische, erkende en vergunde zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (een vermoeden van) gedrags- en emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking.

Wij doen dit middels een breed zorgaanbod: residentieel, mobiel en ambulant. We werken op maat en trachten ons aan te passen aan de zorgbehoefte en zorgvraag van elke cliënt. We streven naar een warm en uitnodigend opvoedingsklimaat, waarbij we inzetten op de sterktes, talenten en kwaliteiten van mensen. Integrale kwaliteitszorg is de motor van ons streven naar continue verbetering.

Wij staan voor een positief mensbeeld, talent, creativiteit, samenwerking en overleg, zorgzaamheid en kwaliteit.

De zorggroepen

In de zorggroepen bieden we verblijf, dagopvang en begeleiding op maat van jongeren tussen 10 en 21 jaar.
In overleg met de ouders, jongere en doorverwijzer streven we naar een zo maximaal mogelijke afstemming van ons aanbod op de zorgvraag van de jongere.

Meer uitleg kan je vinden in de folder onderaan deze pagina.

Vanaf 1/10/23 bieden we ook een zorggroep Veilig Verblijf en GES+ aan, nl "Roots"

Roots is een zorggroep voor jongeren met geblokkeerde ontwikkelingstrajecten:

  • het ontwikkelingstraject van de jongere is geblokkeerd op verschillende levensdomeinen
  • de jongere kan niet voltijds thuis wonen of enkel met heel intensieve ondersteuning
  • de jongere brengt de psychische of fysieke integriteit van zichzelf of anderen in gevaar
  • de jongere staat ambivalent tegenover de hulpverleningsrelatie.

Meer uitleg kan je vinden in de folder onderaan deze pagina

Kruispunt

Sommige jongeren hebben moeite met voltijds schoollopen. Kruispunt begeleidt jongeren tussen 10 en 21 jaar tijdens de schooluren om zo volledige schooluitval en intensievere hulpverlening te voorkomen.

De jongeren volgen in een kleine groep school vervangende activiteiten. Deze activiteiten worden aangeboden onder de vorm van ‘ateliers’: kook, crea, tuin, hout, kunst, muziek…
We houden bij de opmaak van het programma zoveel mogelijk rekening met de voorkeur, keuze en interesse van de jongere. We voorzien voldoende afwisseling, rust en bewegingsmomenten.

Voor een jongere met een vermoeden van handicap is Kruispunt ook rechtstreeks toegankelijk (RTH) zonder jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP).

Meer uitleg kan je vinden in de folder onderaan deze pagina.

Aanmeldingsformulier

Dienst Mobiele Begeleiding en Tijdstap

De Dienst Mobiele Begeleiding biedt begeleiding aan jongeren vanaf 6 jaar met gedrags- en emotionele moeilijkheden, eventueel in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Ook ouders kunnen ondersteuning krijgen.

De begeleiding kan plaatsvinden bij de jongeren thuis (mobiel) of op de campus in Eke (ambulant).

Naast jongeren met een jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort kunnen ook kinderen en jongeren zonder jeugdhulpbeslissing begeleiding krijgen.

Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor deze begeleiding, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 09 280 89 60 of stuur ons een bericht via het contactformulier onderaan deze pagina.

Meer informatie vind je in de folder onderaan deze pagina.

Aanmeldingsformulier Dienst Mobiele Begeleiding

 

Tijdstap is een begeleidingsprogramma van 7 weken voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die problemen ondervinden op school, zoals motivatie, gedrag en emotionele problemen.

Een traject bestaat uit een (school)observatie, 1 schoolweek begeleiding op ons domein (de Tijdstapweek) en 6 weken intensieve nabegeleiding.

Tijdens het volledige traject houden we de betrokkenen op de hoogte. We nodigen hen uit om samen mee te denken en te werken aan het actieplan. We verwachten betrokkenheid van de school, de omgeving én het kind/de jongere voordat we een traject starten.

Momenteel kunnen we Tijdstap enkel binnen RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) aanbieden.

Voor een Tijdstaptraject wordt geen eigen financiële bijdrage aangerekend.

Meer informatie vind je in de folder onderaan deze pagina. Je kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 09 280 89 60 of een bericht sturen via het contactformulier onderaan deze pagina.

Je kunt rechtstreeks aanmelden via het aanmeldingsformulier Tijdstap.

DIENST VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

PC Wagenschot is eveneens door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als dienst voor Rechtstreeks Toegankelijke (jeugd)Hulp (RTH).

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Een vermoeden van handicap is voldoende om aan te kloppen bij een RTH dienst. U hoeft er geen aanvraag voor in te dienen bij het VAPH of de ITP.

Je kan ook gebruik maken van RTH, terwijl je aanvraag voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp bij de Intersectorale Toegansgspoort loopt.

Specifiek zijn de MFC-diensten van Kruispunt en Dienst Mobiele Begeleiding ook rechtstreeks toegankelijk voor kinderen en jongeren die (nog) niet beschikken over een jeugdhulpverleningsbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort.

Ook MFC Heynsdaele biedt RTH aan.

 

Stuur ons een berichtje

Inhoud

*Klik op een item om te navigeren.

Vragen of meldingen

Contacteer ons met al uw vragen, dan helpen wij u zo spoedig mogelijk verder!

Contacteer ons of bel ons
voor MFC Wagenschot: 09 280 89 60
voor MFC Heynsdaele: 055 23 09 10

Steunen

Wilt u ons steunen? Dat zou fantastisch zijn! Klik op 'steun ons' en kies een mogelijkheid.

Steun ons of bel ons: 09 280 89 60