Menu

MFC: Gebruikersraad

Ben jij als ouder (of wettelijke vertegenwoordiger) van een jongere uit het MFC Heynsdaele of MFC Wagenschot geïnteresseerd om te zetelen in onze gebruikersraad?

Wij waarderen jouw feedback en inspraak over onze werking en organisatie.

Dit kan ook structureel via de gebruikersraad.
Het doel van de gebruikersraad is om eventueel geplande wijzigingen in onze organisatie met de directie te kunnen bespreken. Maar ook jouw suggesties en verbetervoorstellen over onze organisatie zijn steeds welkom op deze vergadering. De gebruikersraad komt minstens tweemaal per jaar bij elkaar en wordt buiten de kantooruren georganiseerd. Eén lid van de gebruikersraad is daarenboven welkom als waarnemer op de vergaderingen van het bestuursorgaan van PC Wagenschot.

Voor een geldige gebruikersraad zijn minstens 3 kandidaten nodig. Elk lid van de gebruikersraad heeft een verlengbaar mandaat van 4 jaar, of tot wanneer jouw zoon of dochter de voorziening verlaat.

Heb je interesse om als ouder of wettelijke vertegenwoordiger te zetelen in deze gebruikersraad, neem dan telefonisch contact op met jouw contactpersoon in ons centrum of stuur ons een berichtje.

Stuur ons een berichtje