Menu

Bouw mee aan een toekomst voor kwetsbare jongeren!

De jongeren die bij ons verblijven en waarmee wij aan de slag gaan, vallen maar al te vaak als eerste uit de boot. Mede door een aangepaste infrastructuur kunnen wij ze aan boord houden.

Hoe steun je dit project?

  • Introduceer ons bij een bedrijf of privé persoon (stuur ons een berichtje)
  • Via een gift op BE13 0016 1095 0839 (Giften binnen de regels van de wetgeving fiscaal aftrekbaar)
  • ...

Vanuit onze existentiële visie als Pedagogisch Centrum bieden wij kansen aan de meest kwetsbare jongeren. Voor deze jongeren willen wij een extra en aangepast hulpverleningsaanbod creëren. Dit aanbod kenmerkt zich door een aangepast en groter personeelskader waardoor meer individuele aandacht en begeleiding voor deze jongeren tijdens hun verblijf. Deze hulpverlening vereist ook een infrastructuur aangepast aan deze specifieke doelgroep. Door deze infrastructuur kunnen we de jongeren begrenzen tijdens momenten van ‘grenzeloosheid’, hen beschermen tegen de buitenwereld wanneer deze te bedreigend is.

Een veilige en aangepaste ‘pleisterplek’ om te kunnen leren, te vallen en weer op te staan en kansen te krijgen. Een veilige haven om zich te kunnen ontplooien in een beschermde omgeving.

Ben je overtuigd van het belang van onze werking? Ben je als privé persoon of als bedrijf bereid ons te steunen bij deze infrastructuur uitbreiding? Via een gift of op een andere manier?

Wij kunnen putten uit subsidies, eigen middelen en klassieke financiering. Om onze financiële draagkracht voor onze dagelijkse werking te verzekeren, is een alternatieve inbreng zoals hierboven beschreven een zeer gewaardeerd middel.

We zijn steeds bereid om in een persoonlijk overleg of via jouw introductie bij andere geïnteresseerden, dit project verder toe te lichten.

Stap mee in ons verhaal en help onze jongeren aan boord te houden.

Stuur ons een berichtje