Menu

Persberichten 'Nieuwe school in Ronse'

juni 2024

In de pers zijn in de voorbije weken een aantal berichten verschenen - na mededeling van kabinet Weyts/Onderwijs - dat een aantal scholen Bijzonder Onderwijs uitbreidingskansen krijgen door nieuwe subsidies. Ondermeer werd meegedeeld dat een nieuwe school op ons domein Heynsdaele in Ronse gepland is. Helaas zijn misverstanden en verkeerde duidingen gevolgd, waardoor in de buitenwereld en in de sector een verkeerde perceptie is ontstaan.

Wagenschot vzw noch MFC Heynsdaele (zijnde een deel van Wagenschot) zijn  echter NIET de organisaties die deze school zullen opstarten. De inrichtende macht is Katholiek Basis Onderwijs (KBO) Oudenaarde die in een leegstaand gedeelte van de oude provinciale school op de site Heynsdaele zijn intrek zal nemen.

Wagenschot geeft een erfpacht aan KBO Oudenaarde zodat zij zich daar autonoom kunnen vestigen.

De werking van Wagenschot binnen de VAPH erkenning voor opvang van jongeren met gedrags- en emotionele problematieken (sector Welzijn) blijft gewoon verder lopen op het domein Heynsdaele.

Gesprekken over samenwerking tussen de genoemde school en Wagenschot, voor wat betreft residentieel aanbod buiten de school, zijn voorzien.  Na de renovatie van het gebouw, mikt KBO op een opstart van onderwijs op 1 september 2025.