Menu

Domein Heynsdaele volledig onder beheer van PC Wagenschot

28 maart 2022

Sinds 2018 beheerde Wagenschot onder erfpacht met de provincie Oost-Vlaanderen een deel van het domein Heynsdaele (leefgroepen). In 2020 besloot de provincie om de daar gevestigde school te sluiten. Een gigantische gebouw op Heynsdaele kwam leeg te staan.

In plaats van af te wachten wat de toekomst voor deze gebouwen zou brengen, nam Wagenschot het initiatief en stelde aan de provincie voor om het volledige domein Heynsdaele met al zijn gebouwen en natuur over te nemen in een erfpachtcontract.  Na anderhalf jaar onderhandelen en met een meerjarenplan in budget en aanpak zijn de partijen op 28 maart jl., tot ondertekening overgegaan van een erfpachtcontract van 33 jaar.  Hierdoor heeft Wagenschot in eerste instantie het samenlevingsmodel veilig kunnen stellen tussen onze leefgroepen en toekomstige gebruikers van de andere gebouwen. In de volgende jaren wordt aan de leegstand een bestemming gegeven door tussen nieuwe gebruikers en Wagenschot ook een langdurig erfpachtcontract te realiseren. Nieuwe gebruikers zijn dan organisaties en/of verenigingen uit de socio-culturele en/of onderwijssector.  

Ondertussen werd reeds een bestemming gegeven aan de voormalige opleidingsateliers van de school en aan één verdieping van het grote schoolgebouw. Met plezier verwelkomen we respectievelijk het dansgezelschap Isabelle Beernaert (vzw I.S.A.) en K.B.O. School uit Oudenaarde, die een afdeling voor het 5e en 6e leerjaar Bijzonder Lager Onderwijs zal vestigen.

Samen met infrastructuur initiatieven van Wagenschot zelf in het leegstaande schoolgebouw zal in de volgende jaren een levendige samenleving ontstaan en voor onze leefgroepen van het MFC een goede toekomst. De diverse gebruikers kunnen ook onderlinge samenwerkingen of uitwisselingen realiseren.