Menu

Een glimlach voor Wagenschot

Schenk zinvolle vrijetijdsbesteding aan kansarme jongeren!

Sommige jongeren in Wagenschot hebben helemaal geen thuiscontext waar ze (financieel) op kunnen rekenen. Maar ook deze jongeren hebben nood aan zinvolle vrijetijdsbesteding. Om hun talenten te ontplooien, hun persoonlijkheid te ontwikkelen, sociale vaardigheden aan te leren, hun netwerk te vergroten, … stimuleren wij onze jongeren zoveel mogelijk om hobby’s uit te oefenen buiten het centrum. Voor sommige jongeren is dit echter onbetaalbaar. Overheidssubsidies kunnen hiervoor niet aangewend worden.

Je kan helpen door voor één jongere een jaar lang het verschil te maken. 
Je betaalt het inschrijvingsgeld voor de hobbyclub en het basismateriaal dat de jongere nodig heeft.

Zo kan je bijvoorbeeld kiezen om een jongere een heel jaar lang te laten voetballen (= 200€ voor inschrijving in een club, aankoop voetbalschoenen en sokken) of een heel jaar lang te laten tekenen in een academie (= 150€ voor inschrijving en tekenmateriaal).

Achteraf krijg je van ons en vooral van de jongere in kwestie een heel grote dank je wel en een heel mooie glimlach!

Indien je interesse hebt om een jongere persoonlijk te steunen, neem dan contact op met Debbie Verlinden op het telefoonnummer 09 280 89 60 of via onderstaand formuliertje.

Voor elke schenking vanaf 40€ bezorgen wij je een fiscaal attest. Rekeningnummer vzw BE13 0016 1095 0839.

Stuur ons een berichtje